Doelstellingen van de NGV

De vioolbouw in Nederland is een volop levend beroep waaraan de NGV een positieve bijdrage wil en zal leveren, zoals blijkt uit haar doelstelling: ‘het vioolspelend publiek vakkundig en eerlijk voor te lichten’.

Het lidmaatschap van de NGV geeft musici de zekerheid dat zij te maken hebben met een erkende vioolbouwer of strijkstokkenmaker die garant staat voor alle door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw instrument, restauratie, expertise of de levering van een oud instrument.

Logo NGV De afkorting NGV staat voor:  
Nederlandse Groep van Viool- en Strijkstokkenmakers